Sunday, June 14, 2009

ang kinaiya sa pag-inusara

Naa sa lasa sa french fries;
inig tuslo nimo sa ketsap,
inig paak nimo sa patatas,
managhan ni sa atop sa imong baba,
ibabaw sa imong dila.

Naa ni naglangoy sa usa ka
plastik nga baso sa kape;
mutiglom-mupaibabaw, mutuyok-tuyok
mahimong buwa, mukuyog sa hangin,
mutapot sa baga sa sigarilyo
nga yupyupon aron magtapok sa ash tray.

Madunggan nimo ang laguto niya
sulod sa baso sa mga nagtanday nga ice,
madunggaan nimo ang pasumbingay niya
sa mga bag-ong bokabularyo sa imong dila
sama sa mga nagbitay nga suga
sa lumad nga kisame sa karaang coffee shop.

Ug bisan pang kinsang grupo ang
imong mahimamat sa gamayng kompyuter
mutaguktok ang kahagtok sa pag-inusara
sa kada lakaw sa imong browser,
makiglumba sa uploading ug downloading.

Tungod kay ang pag-inusara,
anak sa liking kawayan
imong gisagop, imong gipasilungan
dihang mibiya ka sa imong balayng natawhan.


June 13, 2009

1 comment:

cresilda said...

errol, i hope you could post more entries. i love your cebuano makagitik words. :-)