Monday, May 18, 2009

Hulagway
Gidayungan sa mga holmigas
ang mga nag-inosarang mumho,
ug nanampiling ang mga insekto
sa mga kinan-an sa banggirahan.
Gadumili pagbaktas ang tiil sa orasan
sama sa panagsang tulo sa tubig’s gripo
uban sa pagtakla sa mga butiki sa kisame.


Kung kayo palang ning akong tinabisan
dugay rang naugdaw ang imong hulagway
sulod sa bulsa sa akong dughan,
apan gabasa ra ang akong mata sa
pagpangga sa aso’s Marlboro kung asa
ang tanang upos misagol karon
sa mga botelyang pagmahay nako kanimo,
Tagayi pa ko inday.

Sunday, May 10, 2009

Isa, duha, tulo, sa panahon sa way klaro
Pila ka tikang gikan sa imong giludhan
ang imong giatrasan,
isa?

Naa nagbilangkad sa hangin
ang kahidlaw sa atong panaghigala,
nagsulod-guwa sa akong mga pahiyom,
nagkiyod sa mga imong mga pakatawa.
Ikaw nga nagapangutana, ako nga masulob-on
nangbanyos sa mga panahon nga kinahanglan
ta moginhawa.

Pila ka tikang sa imong giatrasan
ang imong gibarogan,
duha?

Ang banyos gidayon sa humol
hangtod nga nangaligo ta.
Ang panahon gikawat-kawat
hangtod nga gihangak ta.
Ang kahidlaw mibilangkad
dili lang sa hangin apil sa atong kasing-kasing
hangtod nga nahimo kining kamingaw,
Ikaw nga masulob-on, ako nga nagapangutana
nangbanyos sa mga panahon nga kinahanglan
ta moginhawa.


Gikan sa atong gihigdaan, pila ka kasing-kasing
ang atong gisamaran,
tulo?

Kinsa sa atoa ang way klaro.