Monday, February 18, 2008

Lamparasa iyang pagpaabot sa kadlawon
mihuyhoy ang iyang lapa-lapa sa balas
ug gikambayutan sa tun-og ang iyang
mga kamot,
murag kayo nga gikumkom,
murag gas nga gisalud sa lima ka tudlo
ang iyang paghinam hinam nga igo ra pung
miipon sa mga grano sa balas
ug gibanlas sa dagat

gusto man niya muhilak
gusto man niya mubakho
apan bisan kini wala miabot
bisan

bisan paman paabutan gihapon
niya ang kadlawon...