Thursday, August 09, 2007

LOST 2

Di na ako natuto sa pagkalasing.
Tinungga ko pa rin ang alay mong alak;
lahat-lahat,
buong-buo,

kaya ngayon akoy nakatanghod
sa kubeta ng pusong minsan
kong nilango.

No comments: